klasyfikacja raka żołądka (nudna strona)

Klasyfikacja TNM
Cecha T (zaawansowanie guza)
Tx – guz pierwotnie nieustalony
T0 – brak stwierdzonego guza pierwotnego
Tis – guz in-situ - ograniczony do śródbłonka, bez cech naciekania warstw głębszych
T1 – guz naciekający błonę śluzową i podśluzową (rak wczesny)
T2 – guz naciekający warstwę mięśniową lub podsurowicówkową
T2a – guz naciekający warstwę mięśniową
T2b – guz naciekający warstwę podsurowiczą
T3 – guz naciekający błonę surowiczą, bez naciekania okolicznych narządów
T4 – guz naciekający okoliczne narządy

Cecha N (węzły chłonne)
N0 – brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
N1 – przerzuty obecne w 1-6 regionalnych węzłach chłonnych
N2 – przerzuty obecne w 7-15 regionalnych węzłach chłonnych
N3 – przerzuty obecne w ponad 15 regionalnych węzłach chłonnych

Cecha M (przerzuty odległe)
M0 – brak przerzutów odległych
M1 – obecne przerzuty odległe

Uwaga: ze względu na różne rokowanie w przypadku obecnych przerzutów do otrzewnej (P - peritonitis carcinomatosa), traktowanych w klasyfikacji TNM jako przerzuty odległe, stosuje się w niektórych opracowaniach dodatkowa klasyfikację:
P0 – brak przerzutów do otrzewnej
P1 – obecne przerzuty do otrzewnej nie większe niż 0,5 cm
P2 – obecne przerzuty do otrzewnej wielkości 0,5 – 2,0 cm
P3 – obecne przerzuty do otrzewnej wielkości powyżej 2,0 cm


Do oceny zakresu obecności przerzutów do otrzewnej służy klasyfikacja Sugerbaker’a. Ocenia on wielkość guzków przerzutowych w poszczególnych umiejscowieniach otrzewnej ściennej w 13 regionach jamy otrzewnej.
Każda zmiana jest klasyfikowana w skali 3-stopniowej.
Tak więc w przypadku obecnych przerzutów do otrzewnej zakres zaawansowania według klasyfikacji Sugerbaker’a wynosi od 1 do 39 punktów.

Klasyfikacja endoskopowa raka wczesnego (ograniczonego do błony sluzowej i podśluzowej):
I – guz wypukły, polipowata zmiana błony śluzowej
IIa – guz nieznacznie uwypuklony
IIb – guz płaski
IIc – guz zagłębiony
III – owrzodzenie błony śluzowej

Klasyfikacja endoskopowa według Borrmana raka miejscowo zaawansowanego
I0 – pojedynczy polipowaty guz bez owrzodzenia
II0 – owrzodzenie o uniesionych, wyraźnie odgraniczonych brzegach
III0 – owrzodzenie o niewyraźnych, niezbyt dobrze odgraniczonych od błony bluzowej brzegach
IV0 – rozlany rak żołądka (linitis plastica), rozlegle naciekający ścianę, upośledzona perystaltyka (kurczenie się) żołądka

Klasyfikacja Goseki (podział oparty na zdolności do tworzenia struktur gruczołowych i ilości śluzu wewnątrz komórki)
Typ I - liczne, dobrze uformowane gruczoły, mała ilość śluzu w komórkach
Typ II - liczne gruczoły, duża ilość śluzu w komórkach
Typ III - słabo uformowane gruczoły, mała ilość śluzu w komórkach
Typ IV - słabo uformowane gruczoły, duża ilość śluzu w komórkach

Klasyfikacja według Laurena
I – Typ jelitowy (ograniczony typ wzrostu)
II – Typ rozlany (rozlany typ wzrostu)
III – Typ mieszany – klinicznie traktowany jako gorzej rokujący typ rozlany.
Klasyfikacja ta ma wpływ na zakres wycięcia żołądka – w przypadku guza o typie jelitowym umiejscowionym w obwodowej, przedoddźwiernikowej części żołądka, można wykonać częściowe wycięcie tego narządu. W każdym innym przypadku należy wykonać całkowite wycięcie żołądka.

Stopień złośliwości raka gruczołowego żołądka
Gx – brak możliwości oceny stopnia złośliwości
G1 – guz dobrze zróżnicowany
G2 – guz średnio zróżnicowany
G3 – guz słabo zróżnicowany
G4 – guz niezróżnicowanyna podstawie: http://www.onkonet.pl/dp_npp_rakzoladka.html

____

data utworzenia: 04/11/11 
©KAERU 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone Sałyga